ارسال کارت باپیام اختصاصی

 كاربران عزيز ميتوانيد در مرحله ثبت سفارش و وارائه مشخصات ،با انتخاب گزينه ي ارسال به همراه كارت وپيام اختصاصي و سپس انتخاب زبان ، متن مورد نظر را تايپ نموده وهديه خود را به همراه يك كارت با پيام تبريك و... براي عزيزانتان خريداري و ارسال نماييد.
این خدمت به صورت رایگان انجام میشود